Förskjutning framåt av en ryggkota i förhållande till en angränsande.


Bilder