kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.


Bilder