En typ av kromosomaberration som kan uppstå till följd av spontant eller framkallat brott. alkylerande medel, strålning och mutagena kemikalier har visat sig kunna framkalla kromosombrott. Brott kan l eda till partranslokationer, deletioner (uteslutningar) eller kromatidbrott.


Bilder