kronisk vagel knuten till ögonlockskörtlarna (glandulae tarsales, meiboms körtlar).


Bilder