Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av kol är kronisk bronkit och lungemfysem.


Lämna ett meddelande om 'Kroniskt obstruktiv lungsjukdom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer