Allvarlig, systemisk manifestation av skada på och ischemi i mjukvävnader, i huvudsak muskelvävnad, till följd av långvarig, svår kross- eller klämskada. Skadan medför ökad genomsläpplighet genom cellmembran och frisättande av kalium, enzymer och myoglobin från cellerna. Njurischemi pga lågt blodtryck och minskat genomflöde i njurarna leder till akut tubulär nekros och uremi (urinförgiftning).


Lämna ett meddelande om 'Krossyndrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer