karcinom i äggstockens slemhinneceller, oftast metastaser från mag-tarmkanalen, som kännetecknas av slemhinnedefekter och förekomst av signetringsliknande celler. Karcinomtypen utgör 30-40% av alla äggstocksmetastaser och kanske 1-2% av alla elakartade äggstockstumörer. Förändringarna upptäcks ofta inte förrän den primära sjukdomen är långt framskriden, och de flesta drabbade dör inom ett år. I vissa fall påträffas aldrig någon primär tumör.


Bilder