Ett växtsläkte inom familjen myrtaceae. Trivialnamnet teträd avser oftast melaleuca eller leptospermum.


Bilder