Nervsjukdomar förknippade med exponering för oorganiska och organiska former av kvicksilver. Akut förgiftning kan ge mag-tarmbesvär, förändringar av mental status och parapares. Kronisk exponering för oorganiskt kvicksilver förekommer främst hos industriarbetare och yttrar sig som sinnesförvirring, stora beteendeförändringar (inkl. psykos), dyskinesi och nervinflammation. Alkylkvicksilverförgiftning kan uppstå till följd av förtäring av förorenad fisk- och skaldjursmat eller förorenat spannmål, och typiska kliniska tecken är polyneuropati, ataxi, synförlust, nystagmus och hörselförlust.


Lämna ett meddelande om 'Kvicksilverförgiftning, nervsystemet'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer