Fästingburen flavivirusinfektion som förekommer i Kyasanurskogen i indien.


Bilder