Immunologiskt betingade biverkningsreaktioner på medicinska preparat, lagliga eller olagliga.


Lämna ett meddelande om 'Läkemedelsöverkänslighet'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer