En grupp störningar i histiocytproliferationen som omfattar Letterer-Siwes sjukdom, hand-Schueller-Christians syndrom och eosinofilt granulom. langerhansceller ingår i den kliniska yttringen.


Bilder

Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Langerhanscellshistiocytos'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer