Ett polypliknande, granulomatöst utskott i struphuvudets hålighet.


Bilder