Ett förlamningstillstånd som orsakas av förtäring av latyrogener, särskilt beta-aminopropionitril eller beta-N-oxalylamino-L-alanin, som finns i frön från växter av släktet lathyrus (vialer).


Bilder

Lämna ett meddelande om 'Latyrism'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer