Ett växtsläkte av familjen lythraceae. Endast en art är känd, Lawsonia inermis L. (hennabuske), från vilket erhålls henna, och som har cytotoxisk verkan.


Bilder