En växtfamilj inom ordningen Ericales. De trädartade växterna finns främst i sydamerika och på madagaskar. Den ekonomiskt viktigaste arten är den i brasilien växande bertholletia excelsa (paranöt).


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer