En form av talrubbning förknippad med störning i den dominanta hjärnhalvan orsakad av avbrott på nervsträngen mellan Brocas och Wernickes areor. Taluppfattningsförmågan är normal, men den drabbade förväxlar ord och återger fraser felaktigt (parafrasi).


Lämna ett meddelande om 'Ledningsafasi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer