En förhållandevis sällsynt tumör av glatt muskelvävnad som oftast förekommer i mag-tarmkanalens väggar, särskilt i magen. Den liknar andra tumörer av glatt muskulatur, men kan bli mycket stor och blödande och uppvisa områden med cystor. Enkel excision är oftast en effektiv behandling.


Bilder