Små, avgränsade melanoser som liknar, men som histologiskt skiljer sig från, fräknar. Till detta begrepp hör t ex leverfläckar och födelsemärken. lentigo kan också förekomma i samband med multipla medfödda defekter eller medfödda syndrom (t ex peutz-jeghers syndrom).Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer