Ett sjukdomstillstånd i kindslemhinnan som liknar en tidig leukoplaki och som kännetecknas av förekomst av en opalescerande yta i tidigt stadium, som övergår i gråvitt, skrynkligt ytskikt i senare stadier, i förening med intracellulära ödem i taggskiktet eller malpighiskiktet.


Bilder