Ospecifika förändringar i hjärnans vita substans, oftast efter 65 års ålder. Till förändringarna hör axonförluster, bleknande myelin, glios, förlust av ependymceller och förstorade perivaskulära hålrum. leukoaraios är en riskfaktor för demens och cerebrovaskulära sjukdomar.


Bilder