Vit, fläckformig förändring i en slemhinna som inte kan skrapas bort. leukoplaki betraktas allmänt som ett förstadium till cancer, men företeelsen kan även vara resultatet av en rad olika ärftliga sjukdomar.


Bilder