varbildning i levern till följd av amöbainfektion. En vanlig form är den orsakad av entamoeba histolytica.


Lämna ett meddelande om 'Leverabscess, amöba'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer