varbildning i levern till följd av infektion genom bakterier, protozoer eller andra medel.


Lämna ett meddelande om 'Leverabscess'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer