infektion i levern med arter av Mycobacterium, oftast mycobacterium tuberculosis. Tillståndet kännetecknas av små, lokala tuberkulösa förändringar eller svulstliknande massor (tuberkulom), och onormala leverfunktionsvärden.


Lämna ett meddelande om 'Levertuberkulos'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer