Sällsynt autosomalt dominant syndrom, kännetecknat av spridda mesenkym- och epiteltumörer. mutation av p53-tumörsuppressorgenen, som ingår i svarsförloppet för dna-skada, gör uppenbarligen familjemedlemmar som ärver den benägna att utveckla vissa tumörtyper, bland vilka har påvisats bröstcancer och mjukdelssarkom, hjärntumörer, osteosarkom, leukemi och binjurebarkskarcinom.


Lämna ett meddelande om 'Li-Fraumenis syndrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer