Ett växtsläkte (cedertuja) av familjen Cupressaceae. Den allmänna benämningen ceder leder lätt till förväxling med andra trädarter med samma namn, som t ex cedrus, juniperus och chamaecyparis.


Bilder