En familj (mistelväxter) dekorativa växter inom ordningen Santalales och klassen Magnoliopsida. Till familjen hör parasiterande, tropiska växter med haustorier (sugorgan), med vilka de ansluter sig till värdträdet. Bladen är motställda, tjocka och vintergröna. Blommorna, 4-7 i antal, har både kalk och bikrona. Misteln har skilda han- och honväxter, och den bärliknande frukten (hos honplantan) har ett frö.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer