En form av förstadieretning som kännetecknas av ett kort pr-intervall i förening med normalt QRS-komplex (i elektrokardiografi).


Bilder