En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.


Bilder