En elakartad tumörform i lungorna, med lite eller ingen stödjevävnad, som huvudsakligen består av omogna, icke differentierade celler (blastceller).


Bilder