Tumörer i den tunna, serösa hinna som omger lungorna och bekläder brösthålans insida. lungsäckstumörer är ytterst sällsynta och diagnosticeras oftast inte förrän i framskridet stadium, eftersom de i tidigt stadium inte ger några symtom.


Lämna ett meddelande om 'Lungsäckstumörer'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer