Ett växtsläkte (gökblomster) av familjen caryophyllaceae. Av totalt 35 arter finns i sverige tre: gökblomster, fjällnejlika och tjärblomster.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Wikipedia

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer