En mossliknande vaxtfamilj (lummerväxter) inom ordningen Lycopodiales och klassen Lycopodiophyta. Lummerväxterna är vintergröna kärlkryptogamer. Alla i sverige förekommande arter är fridlysta.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer