Ett växtsläkte inom familjen liliaceae. Växterna innehåller radiatin, vittatin, haemantamin, lykorenin, dihydrolykorin, lykorin, lykoricidinol och lykoricidin.


Bilder