utvidgning av lymfsystemet i tarmarna, oftast till följd av obstruktion i tarmväggen. Tillståndet kan vara medfött eller förvärvas, och kännetecknas av diarré, hypoproteinemi, perifera ödem och/eller buködem och proteinförlorande tarmsjukdomar.


Bilder