En elakartad tumör med ursprung i lymfkärlens endotelceller. De flesta lymfangiosarkom uppkommer i armen efter radikal mastektomi, men är ibland en komplikation till idiopatiskt lymfödem. Lymfödemet kan ha funnits i sex till tio år innan malignitet utvecklas.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer