En form av hjärnhinneinflammation som orsakas av lymfocytiskt koriomeningitvirus. möss och andra gnagare är naturliga värdar, och smitta till människa sker vanligen genom inandning eller intag av smittsamma partiklar. Kliniska symtom omfattar ett influensaliknande syndrom, med nackstyvhet, förändrad medvetandegrad, ataxi och urininkontinens. Smitta under graviditet kan leda till fostermissbildningar och skador, inklusive vattenskalle, akveduktstenos, korioretinit och mikrocefali.


Lämna ett meddelande om 'Lymfocytär meningit'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer