En grupp besläktade sjukdomar som kännetecknas av lymfocytos, histiocytos och hemofagocytos. De två vanligaste formerna är den familjära och den reaktiva.


Bilder