Malignt lymfom bestående av av stora celler som är antingen delade eller odelade. Mönstret är övervägande diffust. De flesta av dessa lymfom utgörs av maligna b-lymfocyter ungefär halvvägs i differentieringsförloppet.


Bilder