En kärlcentrerad och kärldestruktiv, lymforetikulär, proliferativ sjukdom som främst angriper lungorna. Den liknar malignt lymfom histologiskt och kan i vissa fall utvecklas till lymfom.


Bilder