Kliniskt godartad, men histologiskt elakartad, återkommande hudsårbildning, kännetecknad av infiltration av stora, atypiska celler omgivna av inflammatoriska celler. De atypiska cellerna liknar reed-sternbergceller i hodgkins sjukdom eller de maligna celler som ses vid kutant t-cellslymfom. I vissa fall utvecklas lymfomatoid papulos till lymfomatösa tillstånd, som t ex mycosis fungoides, hodgkins sjukdom, kutant t-cellslymfom eller Ki-1-lymfom.


Bilder