Subakut inflammation i ljumsklymfkörtlarna, orsakad av vissa immuntyper av chlamydia trachomatis. Den räknas som en sexuellt överförd sjukdom i USA, men är utbredd i utvecklingsländer. Sjukdomen skiljer sig från granuloma venereum, som orsakas av calymmatobacterium granulomatis.


Lämna ett meddelande om 'Lymphogranuloma venereum'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer