Förtjockning och förlorad elasticitet i muskelartärernas väggar till följd av förkalkning av kärlens mellersta hinna (tunica media), som utgörs av koncentriska, spiralformade lager av celler av glatt muskulatur.


Bilder