Ett växtsläkte i familjen Berberidaceae. När växten upptäcktes i nordamerika blev den av Pursh klassificerad som berberis, men Nuttall förde den till ett nytt släkte, mahonia. Idag håller botanister fast vid berberis, medan trädgårdsodlare föredrar mahonia. Växterna innehåller berberin.


Bilder