Medfödd förstoring av munnen, beroende på att överkäkens och underkäkens ledutskott inte är förenade. Missbildningen kan vara enkelsidig eller dubbelsidig.


Bilder