manganförgiftning är förknippad med kronisk inandning av manganpartiklar vid bearbetning av manganmalm. Kliniska tecken är förvirring, hallucinationer och ett extrapyramidalt syndrom (sekundär parkinsonism) som omfattar stelhet, dystoni, retropulsion (bakåtstegande) och skakningar.


Lämna ett meddelande om 'Manganförgiftning'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer