Ett växtsläkte (lungmossa) av familjen Marchantiaceae och ordningen Marchantiales. Medlemmarna innehåller brassinosteroider och diterpener.


Bilder