Omfattande och snabb parenkymcelldöd i levern, ofta efter exponering för giftiga ämnen. Tillståndet kännetecknas av mjuk, sladdrig, gulbrun, skrynklig och skrumpen lever, och har kallats akut, gul atrofi.


Lämna ett meddelande om 'Massiv levernekros'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer