En form av systemisk mastocytos som kännetecknas av förekomst av ett stort antal vävnadsmastceller i perifert blod, utan hudförändringar. det är en höggradig leukemi med ett benmärgsutstryk på >20% mastceller, flerorganssvikt och kort överlevnad.


Bilder